Velkommen til høstdugnad!

Søndag 11. oktober kl 12 – 14
Mandag 12. oktober kl 17 – 19

Oppmøte på lekeplassen for registrering og oppgavefordeling.

Oppgavene i år vil blant annet bli:

• Rydde vekk og luke bort buskene sm har vokst inn på parkeringsplassen øverst mot skoen. Alle bilder og hengere som står parker her må derfor settes andre steder disse to dagene!

• Luking og snuing av sand på lekeplassen ved Dagbo.

• Fiksing av område rundt nye postkasser.

•Vanlig arbeid som raking av fellesområder, rydde i skogkant, ordne gamle lekeplassen, ordne sandkasser osv.

• Som vanlig åpner vi for at folk kan klippe sin egen hekk som grenser mot fellesområder.

I lys av de siste dagers fokus på Corona (covid-19) som ikke er under kontroll velger et samlet styre i samråd med USBL å utsette årsmøtet i Kringsjå Grendelag. 

Rådene til FHI (Folkehelseinstituttet ) er at det skal søkes om tillatelse for å gjennomføre møter hvor flere enn 100 personer deltar . Det vil det selvsagt ikke være hos oss , men med tanke på at vi skal ha møtet på en relativ stor arbeidsplass – med et årsmøte rett før oss – samt at vi sitter veldig tett ved godt oppmøte tar vi ingen sjanser .

Styret vil komme tilbake til ny dato når situasjonen er mer avklart.

Styret

Kringsjå Grendelag til holde ordinært årsmøte:
Mandag 30. mars kl 19.30, i lokalene til USBL, Ski.

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. mars. 2020.


For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

• Gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtetformuleres.
• Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.


Forslag sendes til styret Kringsjå Grendelag
e-post: kringsjagrendelag@gmail.com
Eventuelt legges i Grendelagets postkasse ved den midterste garasjerekken.

Det blir høstdugnad søndag 13. oktober, klokken 12-15.
Oppmøte klokken 12.00 på lekeplassen (ved Dagbo) for registrering


Oppgavene i år vil bli å rydde vekk og luke bort buskene som har vokst inn på parkeringsplassene øverst mot skogen, rydding av gammel lekeplass, beising av benker, vedlikehold av lekeplass og ellers vanlig arbeid som raking av fellesområder, rydde i skogkant osv. Som vanlig åpner vi også for at folk kan klippe sin egen hekk som grenser mot fellesområder. Hvis noen vil ha hjelp til å klippe egen hekk kan vi også se på muligheten for det.


Det blir sendt ut faktura til de som ikke har utført dugnadsjobb som vedtatt på generalforsamling. Man kan snakke med Øystein Arntsen i 45 D dersom man har utført arbeid en annen dag enn dugnadsdagene. Hvis noen har andre oppgaver de vil utføre som gjelder fellesområdene er det mulig. Betaling av fakturaen er frivillig.


Vi ses!

Dugnadskomiteen

Fredag 23. august starter Dagbo-badingen opp igjen, kl 19!
(Merk at vi fra nå har fått nytt klokkeslett, en halv time før.)

Hver fredag kl 19.00 kan vi i Kringsjå Grendelag benyttet bassenget på Dagbo. Vi følger skolelista – se hele oversikten her:

Normal pris per pers. kr 25,- , MEN; mens vi venter på at VIPPs-konto kommer på plass i neste uke blir første fredag gratis for alle!!!

Alle barn under 12 år må være i følge med foreldre/voksne med ansvar for barnet.


I år fyller vårt fantastiske grendelag 50 år. Vi inviter til feiring lørdag 17. august kl.16 . Det blir arrangement for barna på formiddagen med mange overraskelser, og på ettermiddagen/kvelden blir det festmiddag med tapasbuffet og noe å drikke. Vi dekker langbord langs veien inne på området.
PÅMELDING: Pris per voksen: 100,- Barn: gratis 

Betaling regnes som påmelding, og dekker mat og to enheter med drikke. VIKTIG: Merk betalingen med navn og husnummer. Samtidig ber vi dere om å sende en mail med påmelding til grendelaget: kringsjagrendelag@gmail.com. Husk å oppgi antall barn som kommer.

Kontonummeret som skal brukes er 1612.0770.3226.
Frist for påmelding er 17. juli 

Hvis det er noen som har bodd i grendelaget tidligere, og som det er naturlig å inkludere, står dere fritt til å videreformidle invitasjonen til disse.


Vi ønsker alle beboere hjertelig velkommen, og håper så mange som mulig vil delta på tvers av generasjoner!

Hilsen Styret og Velferdskomiteen.