Lading av elbil til garasjene

Skjemaene for de ulike valgene for ladetilkobling er distribuert i alle postkasser, men dere kan også fylle ut elektronisk, eller printe dem ut selv. 

Fristen for bestilling med de oppgitte prisene er 23. juni.

Skjemaene skal returneres morten@el-kon.no med kringsjagrendelag@gmail.compå kopi.


Bestillingsskjema bakplate

Bestillingsskjema ladestasjon

Bestillingsskjema ladetilbehør


Mvh Styret