Toppfelt-ny-nettside

Kringsjå Grendelag
Postboks 636, 1401 Ski
kringsjagrendelag@gmail.com

Orgnr.971255080

Fakturaadresse:
Kringsjå Grendelag
2094. Kringsjå Grendelag
c/o Fakturamottak Usbl
Postboks 4391 Vika
8608 Mo i Rana
faktura@usbl.no

Styret i 2019 består av:
Øyvind Kopperud, 39A, styreleder
Geir Trobe, 47D
Ellen R. Ringnes, 55E
Kenneth Strøm, 53A
Cathrine Jonson, 43B

::::::::::::::::::::::::::::::::::

Andre komiteer:

Dugnadskomite:
Øystein Arntsen (45D) – leder
Trond Jansen (45B)
Audun Wurgler (47A)
Rolf Kristiansen (43C)
Karl R. Haldin (37D)

Velferdskomite:

Trine Berg Kopperud (39A) – Leder
Jorun Edvardsen (45D)
Tone Barli (53D)
Kristin Teglborg Wurgler (47A)

Valgkomite:

Inger Marie Gonsholt (43C)
Mette Trobe (47D)

Kontaktperson Dagbo + nettsidene
Anette Lund (45B)