All posts in: Oppslag

Velkommen til høstdugnad!

Søndag 11. oktober kl 12 – 14
Mandag 12. oktober kl 17 – 19

Oppmøte på lekeplassen for registrering og oppgavefordeling.

Oppgavene i år vil blant annet bli:

• Rydde vekk og luke bort buskene sm har vokst inn på parkeringsplassen øverst mot skoen. Alle bilder og hengere som står parker her må derfor settes andre steder disse to dagene!

• Luking og snuing av sand på lekeplassen ved Dagbo.

• Fiksing av område rundt nye postkasser.

•Vanlig arbeid som raking av fellesområder, rydde i skogkant, ordne gamle lekeplassen, ordne sandkasser osv.

• Som vanlig åpner vi for at folk kan klippe sin egen hekk som grenser mot fellesområder.

I lys av de siste dagers fokus på Corona (covid-19) som ikke er under kontroll velger et samlet styre i samråd med USBL å utsette årsmøtet i Kringsjå Grendelag. 

Rådene til FHI (Folkehelseinstituttet ) er at det skal søkes om tillatelse for å gjennomføre møter hvor flere enn 100 personer deltar . Det vil det selvsagt ikke være hos oss , men med tanke på at vi skal ha møtet på en relativ stor arbeidsplass – med et årsmøte rett før oss – samt at vi sitter veldig tett ved godt oppmøte tar vi ingen sjanser .

Styret vil komme tilbake til ny dato når situasjonen er mer avklart.

Styret

Fredag 23. august starter Dagbo-badingen opp igjen, kl 19!
(Merk at vi fra nå har fått nytt klokkeslett, en halv time før.)

Hver fredag kl 19.00 kan vi i Kringsjå Grendelag benyttet bassenget på Dagbo. Vi følger skolelista – se hele oversikten her:

Normal pris per pers. kr 25,- , MEN; mens vi venter på at VIPPs-konto kommer på plass i neste uke blir første fredag gratis for alle!!!

Alle barn under 12 år må være i følge med foreldre/voksne med ansvar for barnet.


Det varsler herved om at ordinært årsmøte vil bli avholdt 2. april 2019.

Frist for innmelding av saker er fredag 8. mars 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
• Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøte med å behandle og ta stilling til saken.
•Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandlet på et styremøte eller beboermøtc etter årsmøtet.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/Øivind Kopperud, Skogveien 39A, innen fristen.

Egen innkalling til årsmøte, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

hilsen Styret