All posts in: Oppslag

I lys av de siste dagers fokus på Corona (covid-19) som ikke er under kontroll velger et samlet styre i samråd med USBL å utsette årsmøtet i Kringsjå Grendelag. 

Rådene til FHI (Folkehelseinstituttet ) er at det skal søkes om tillatelse for å gjennomføre møter hvor flere enn 100 personer deltar . Det vil det selvsagt ikke være hos oss , men med tanke på at vi skal ha møtet på en relativ stor arbeidsplass – med et årsmøte rett før oss – samt at vi sitter veldig tett ved godt oppmøte tar vi ingen sjanser .

Styret vil komme tilbake til ny dato når situasjonen er mer avklart.

Styret

Fredag 23. august starter Dagbo-badingen opp igjen, kl 19!
(Merk at vi fra nå har fått nytt klokkeslett, en halv time før.)

Hver fredag kl 19.00 kan vi i Kringsjå Grendelag benyttet bassenget på Dagbo. Vi følger skolelista – se hele oversikten her:

Normal pris per pers. kr 25,- , MEN; mens vi venter på at VIPPs-konto kommer på plass i neste uke blir første fredag gratis for alle!!!

Alle barn under 12 år må være i følge med foreldre/voksne med ansvar for barnet.


Det varsler herved om at ordinært årsmøte vil bli avholdt 2. april 2019.

Frist for innmelding av saker er fredag 8. mars 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
• Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøte med å behandle og ta stilling til saken.
•Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandlet på et styremøte eller beboermøtc etter årsmøtet.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/Øivind Kopperud, Skogveien 39A, innen fristen.

Egen innkalling til årsmøte, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

hilsen Styret

Søppelposer
Det er bestilt opp søppelposer fra Follo Ren som vil komme kommende uke.
Vi får sannsynligvis en hel haug som vi distribuerer til hver enkelt . Det vil om noen måneder komme egne løsninger som blir montert ved garasjene som faktisk er betalt av Follo Ren , men vi må betale for monteringen.
Vi gir beskjed på siden her når de er kommet.

Polsk bil
Vi har i lengre tid prøvd å få fjernet den polske bilen som nå står i veibanen. Dette har vist seg ikke så enkelt som vi trodde . Har hatt kontakt med politiet flere ganger og de skal nå finne ut hvem som eier bilen. Noe av problemet har handlet om hvem som skal dekke kostnaden for fjerning . Vi vil nødig komme i en situasjon hvor vi som Grendelag må dekke fjerning av biler som blir satt fra seg på området vårt og for å skape presedens har vi brukt tid på å få politiet med på laget denne første gangen dette inntreffer .

Innkjørsel til området vårt
Vi skulle før sommeren få satt opp steiner ved innkjørselen vår (på siden ) så ingen kan parkere der og blokkere sikten . Dette er dessverre ikke blitt gjort etter diverse purringer , men vi har nå håp om at det vil skje i starten av neste uke (altså over neste helg)

Info
Vi har også bestilt opp en tavle hvor vi vil sette opp ulik informasjon i Grendelaget som ikke krever at alle får det i postkassen sin. Dette vil også hensynsta de som ikke er på sosiale medier /internett. Denne vil sannsynligvis bli satt opp ved Styreboden , men dette får vi diskutere i styret 🙂

Vi har også bestilt opp to blomsterkasser som blir satt opp på gangveiene ved garasjene så folk ikke kan bruke dette som bilvei .

Ha en flott uke!

Mvh

Styret