All posts in: Møtereferater/Årsberetninger

I lys av de siste dagers fokus på Corona (covid-19) som ikke er under kontroll velger et samlet styre i samråd med USBL å utsette årsmøtet i Kringsjå Grendelag. 

Rådene til FHI (Folkehelseinstituttet ) er at det skal søkes om tillatelse for å gjennomføre møter hvor flere enn 100 personer deltar . Det vil det selvsagt ikke være hos oss , men med tanke på at vi skal ha møtet på en relativ stor arbeidsplass – med et årsmøte rett før oss – samt at vi sitter veldig tett ved godt oppmøte tar vi ingen sjanser .

Styret vil komme tilbake til ny dato når situasjonen er mer avklart.

Styret

Kringsjå Grendelag til holde ordinært årsmøte:
Mandag 30. mars kl 19.30, i lokalene til USBL, Ski.

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. mars. 2020.


For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

• Gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtetformuleres.
• Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.


Forslag sendes til styret Kringsjå Grendelag
e-post: kringsjagrendelag@gmail.com
Eventuelt legges i Grendelagets postkasse ved den midterste garasjerekken.

NB! Velkommen til USBLs lokaler, i Idrettsveien 9!

Agenda:

 1. Åpning og konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Valg av et medlem til underskriving av protokoll
 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av styreleder, styre og komiteer
 6. Valg av regnskapsfører/revisor
 7. Vedta styrehonorar
 8. Fastsettelse av fellesutgifter 2019
 9. Mulighet for EL-billading i alle garasjer
 10. Innkomne forslag

Les innkallingen her