Forsikringer

Kringsjå Grendelag har felles bygningsforsikring i forsikringselskapet If

Avtalenr. SP1172284.4.1
Forsikringstaker: Kringsjå Grendelag.

Kontaktinfo: Boligbyggelagenes Partner AS, Torggate 5, 0180 Oslo, tlf. +47 22 42 43 20, total@bblp.no

Her er avtalen:

Forsikringspolisen, If / Kringsjå Grendelag

Forsikringsdetaljer, If / Kringsjå Grendelag