Det blir vårdugnad søndag 28. april klokken 12-14 og mandag 29. april klokken 18-20.
Oppmøte på lekeplassen (ved Dagbo) for registrering. NB! Man trenger kun møte opp en av dagene.

Det er bestilt to containere som kommer fredag.
Den store (35m3) er til restavfall.
(NB! Kun vanlig restavfall! Elektronikk, maling, løsemidler, dekk, eksplosivt avfall eller lignende må IKKE kastes i denne. Vi må betale bøter hvert eneste år pga feilkasting, så spør hvis du er usikker J)
Den lille (10m3) er til hageavfall.
Vi setter opp en egen henger for elektronisk avfall.

Vi kommer tilbake til spesifikke oppgaver som vil bli utført i tillegg til den vanlige kostingen, rakingen og generell opprydding. Hvis noen vil bruke dugnaden til vedlikehold av egen hekk som grenser mot fellesområder så er det mulig. Ta gjerne med utstyr hvis du har tilgjengelig.

Det blir sendt ut faktura til de som ikke har utført dugnadsjobb som vedtatt på generalforsamling. Man kan snakke med Øystein Arntsen i 45 D dersom man har utført arbeid en annen dag enn dugnadsdagene.

NB! Velkommen til USBLs lokaler, i Idrettsveien 9!

Agenda:

 1. Åpning og konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Valg av et medlem til underskriving av protokoll
 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av styreleder, styre og komiteer
 6. Valg av regnskapsfører/revisor
 7. Vedta styrehonorar
 8. Fastsettelse av fellesutgifter 2019
 9. Mulighet for EL-billading i alle garasjer
 10. Innkomne forslag

Les innkallingen her