Det har vært svært godt oppmøte på dugnad i dag, tirsdag 27. april. Det har blitt raket, kostet og ryddet kvist, løv og søppel. Småbuskete trær er strammet opp eller fjernet, asfalthull er tettet. Og så har det ikke minst blitt gjort en stor sjau på lekeplassen.

Hafslunds årlige kontroll avdekket sopp og råte i tverrliggeren på huskestativet, samt at bildekkene var begynt å smuldre. Derfor er nytt huskestativ anskaffet og ble satt opp i dag, selve støpingen skal gjøres i morgen. Det vil ta noen dager før huskene kan henges opp, barn bør derfor holdes unna den delen av lekeplassen noen dager. På lekeapparatet blir også bjelken med hengehåndtak skiftet ut, den vil henges opp i morgen.

Takk til alle for strålende innsats – vi håper det kommer en del på dugnad i morgen også!

Noen synes dugnad er kjempegøy, andre vil ha redskapene for seg selv!

Bra teamwork for fremtidige klatrere

Caroline gjør en hederlig innsats…

…og det gjør Line også!

Samuel og Karl Rikard bærer vekk råttistokken.

Marius har akkurat lest bruksanvisningen og skrur og skrur.

….venter på Trond.

Små og store hjelper til det de kan.

Med godt verktøy går jobben som en lek!

-en!

…to!

…tre!

For oss som så på var det umulig å ikke få assosiasjoner til en viss gammel tsjekkisk tegnefilm; her som versjon de ti gode naboer!

Kaka forsvant fort!

Fornøyd dugnadssjef m/assistent

Det blir dugnad tirsdag 27. og onsdag 28. april, begge dager fra kl.18-20.

Møt opp på lekeplassen for registrering og utdeling av oppgaver, det vil ligge liste der.

Vi sees!

25. mars 2010 hadde Kringsjå Grendelag Generalforsamling. Det var ikke så veldig mange som kom, men vi hadde et godt og konstruktivt møte med mange nyttige innspill og diskusjoner.

Årsberetningen ble lagt frem, og med dette revidert regnskap da en post var ført feil på regnskapet som ble sendt ut sammen med innkallingen. Les mer i referatet (pdf)

Valg av styre, komitéer og revisor ble raskt gjennomført, likeså budsjettet for kommende år.

Styret hadde en gjennomgang av sakens gang vedrørende fornyingsprosjektet, samt informerte om arbeidet med kontrakten mellom Granly og Kringsjå.

Angående forslag om vedlikhold og oppgraderingen av garasjene ble vi enig om å sette ned et eget team som i første omgang skal kartlegge det reelle behovet, for så å gjennomføre tiltak deretter.

Styret takker de oppmøtte for et hyggelig møte, fullstendig og detaljert referat er utsendt i postkassene og kan også leses her (pdf).

Velkommen til Generalforsamling på torsdag.
Agenda:
1.    Konstituering
2.    Årsberetning
3.    Regnskap 2009
4.    Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
5.    Valg av styreleder, styre og komitéer
6.     Valg av revisor
7.    Budsjett 2010
8.    Orientering fra Styret om
• Fornyingsprosjektet
• Kontrakt mellom Granly og Kringsjå
9.    Innkomne forslag:
Fra Ann-Marén Håve; Om garasjene
Fra Styret; Vedlikeholdskonto, økning i fellesutgifter

Last ned hele innkallingen som pdf her

Dugnadskomitéen inviterte til ekstradugnad lørdag 6.mars for å måke snø vekk fra garasjetakene. Endel hadde måket på forhånd, men det sto igjen nok arbeid til de som flittig la treningsøktene sin til taket den lørdagen. Noen av de som ikke klarte å måke selv, bidro med energi i form av sjokolade til de som jobbet.

Stor takk til de som sto på og fikk ryddet vekk all snøen!

Dato    Badevakt        Livredder
5.mars    Øystein Hågbo, 55 c    Sølve Aardalsbakke, 55 a
12.mars    Tormod Ringnes, 55 e    Karl Rikard Nygaard, 51c
19.mars    Caroline Veidahl, 49 d     Anette Lund, 45b
26.mars    Geir Trobe, 47 d        Bjørn Erik Finstad, 51 a
2. april    Påskeferie
9. april    Bjørn Grønvold, 55d    Magne Sandven, 45d
16.april    Kjetil Klunderud, 37b    Rolf Kristensen, 43c
23.april    Øystein Hågbo, 55 c    Sølve Aardalsbakke, 55 a
30. april    Caroline Veidahl, 49 d    Karl Rikard Nygaard, 51c
7. mai    Geir Trobe, 47 d        Anette Lund, 45b
14. mai    Bjørn Grønvold, 55d    Bjørn Erik Finstad, 51 a
21. mai    Kjetil Klunderud, 37b    Magne Sandven, 45d
28. mai    Øystein Hågbo, 55 c    Rolf Kristensen, 43c
4. juni    Tormod Ringnes, 55 e    Sølve Aardalsbakke, 55 a
11. juni    Caroline Veidahl, 49 d    Karl Rikard Nygaard, 51c
18. juni    Geir Trobe, 47 d        Anette Lund, 45b