Kringsjå Grendelags 26. ordinære generalforsamling vil bli avholdt på Dagbo torsdag 25. mars 2010. I henhold til grendelagets vedtekster skal forslag til Generalforsamlingen være Styret i hende senest 7. mars. 2010.

Skriftlig forslag kan sendes Styret, ved Anette Lund, 45b.
Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke før generalforsamlingen.

Velkommen til Kringsjå Grendelags nye nettsider. Vi ønsker at dette skal være en side der beboere i grendelaget skal finne info om Grendelagets aktiviteter, samt styremøtereferater, årsrapporter og annen dokumentasjon.

Innspill til innhold mottas med takk, og bilder fra ulike arrangementer vil vi også gjerne ha – som krydder på sidene her. Eller bilder fra vår vakre natur som vi bor midt i.