Bading DagboGrendelaget leier svømmebassenget på Dagbo hver fredag kl.19-20. Tilbudet er åpent for familier som bor i grendelaget, men det tillates at man av og til kan få ha med seg en gjest. Barn under 12 år må være i følge med foresatt.

Badevakt og livreddertjeneste går på rundgang for de som bruker tilbudet, nye lister publiseres hvert semester.
Badevakten har ansvar for låse/lukke lokalet, samt for innsamling av betaling. Livredder skal ha gjennomgått livredderkurs og har ansvar i tilfelle nødsituasjon.

Det koster kr 25,- pr hode å delta, betaling i døra til badevakten.

Kringsjå Grendelags 26. ordinære generalforsamling vil bli avholdt på Dagbo torsdag 25. mars 2010. I henhold til grendelagets vedtekster skal forslag til Generalforsamlingen være Styret i hende senest 7. mars. 2010.

Skriftlig forslag kan sendes Styret, ved Anette Lund, 45b.
Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke før generalforsamlingen.

Velkommen til Kringsjå Grendelags nye nettsider. Vi ønsker at dette skal være en side der beboere i grendelaget skal finne info om Grendelagets aktiviteter, samt styremøtereferater, årsrapporter og annen dokumentasjon.

Innspill til innhold mottas med takk, og bilder fra ulike arrangementer vil vi også gjerne ha – som krydder på sidene her. Eller bilder fra vår vakre natur som vi bor midt i.