Vedtekter

I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer – det er det som gjør grendelaget vårt så hyggelig å bo i!

Her er våre vedtekter, vedtatt på ekstraordniært årsmøte 10. februar 2015, revidert etter vedtak 07.04.2015 og 06.04.2016.

 

Vedtekter Kringsjå Grendelag