Generalforsamling 25.mars 2010

Kringsjå Grendelags 26. ordinære generalforsamling vil bli avholdt på Dagbo torsdag 25. mars 2010. I henhold til grendelagets vedtekster skal forslag til Generalforsamlingen være Styret i hende senest 7. mars. 2010.

Skriftlig forslag kan sendes Styret, ved Anette Lund, 45b.
Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke før generalforsamlingen.