Ekstraordinær garasjetakmåking

Dugnadskomitéen inviterte til ekstradugnad lørdag 6.mars for å måke snø vekk fra garasjetakene. Endel hadde måket på forhånd, men det sto igjen nok arbeid til de som flittig la treningsøktene sin til taket den lørdagen. Noen av de som ikke klarte å måke selv, bidro med energi i form av sjokolade til de som jobbet.

Stor takk til de som sto på og fikk ryddet vekk all snøen!