Generalforsamling torsdag 25.mars kl 19

Velkommen til Generalforsamling på torsdag.
Agenda:
1.    Konstituering
2.    Årsberetning
3.    Regnskap 2009
4.    Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
5.    Valg av styreleder, styre og komitéer
6.     Valg av revisor
7.    Budsjett 2010
8.    Orientering fra Styret om
• Fornyingsprosjektet
• Kontrakt mellom Granly og Kringsjå
9.    Innkomne forslag:
Fra Ann-Marén Håve; Om garasjene
Fra Styret; Vedlikeholdskonto, økning i fellesutgifter

Last ned hele innkallingen som pdf her