Referat fra Generalforsamlingen 2010

25. mars 2010 hadde Kringsjå Grendelag Generalforsamling. Det var ikke så veldig mange som kom, men vi hadde et godt og konstruktivt møte med mange nyttige innspill og diskusjoner.

Årsberetningen ble lagt frem, og med dette revidert regnskap da en post var ført feil på regnskapet som ble sendt ut sammen med innkallingen. Les mer i referatet (pdf)

Valg av styre, komitéer og revisor ble raskt gjennomført, likeså budsjettet for kommende år.

Styret hadde en gjennomgang av sakens gang vedrørende fornyingsprosjektet, samt informerte om arbeidet med kontrakten mellom Granly og Kringsjå.

Angående forslag om vedlikhold og oppgraderingen av garasjene ble vi enig om å sette ned et eget team som i første omgang skal kartlegge det reelle behovet, for så å gjennomføre tiltak deretter.

Styret takker de oppmøtte for et hyggelig møte, fullstendig og detaljert referat er utsendt i postkassene og kan også leses her (pdf).