Høstdugnad lørdag 23. og søndag 24. okt, kl. 12-15

Velkommen til høstdugnad!
Oppmøte klokken 12.00 på lekeplassen (ved Dagbo) for registrering.

Vi planlegger å merke opp parkeringsplassene bak garasjene disse dagene. For at dette skal kunne gjennomføres, ber vi om at alle parkerer i garasjen eller langs skogkanten på dugnadsdagene. NB: Værforbehold om dette; oppmerkingen vil bli utsatt ved regnvær…

Det blir sendt ut faktura til de som ikke har utført dugnadsjobb som vedtatt på generalforsamling. Man kan krysse av på liste på oppslagstavle ved garasjene (evt. snakke med Magne Sandven i 45D) dersom man har utført arbeid en annen dag enn dugnadsdagene. Betaling av fakturaen er frivillig.

Oppgaver:

 • Plukke søppel.
 • Rake fellesområder.
 • Merke opp parkeringpslasser (værforbehold).
 • Reparere klatrenettet i lekeapparatet.
 • Male gjerde fra garasjene og mot 43 (værforbehold).
 • Rydde gammel lekeplass for ved.
 • Fjerne gjerde og stolper fra garasjene og utenfor 53.
 • Leie henger og kjøre avfall til Bølstad (åpent til 15.00).
 • Kantlippe buskas utenfor 55.
 • Tømme felles søplebøtter ved garasje og på lekeplass.
 • Rydde i skogkanten (dersom oppmerking av P-plasser utgår)