Generalforsamling torsdag 31. mars 2011

Kringsjå Grendelags 27. ordinære generalforsamling vil bli avholdt på Dagbo torsdag 31. mars 2011. I henhold til grendelagets vedtekter skal forslag til Generalforsamlingen være Styret i hende senest 17. mars. 2011.

Skriftlig forslag kan sendes Styret, ved Anette Lund, 45b.
Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke før generalforsamlingen.