Agenda Generalforsamling torsdag 31. mars:

Gjør oppmerksom på at det er ett innkommet forslag som ikke ble med på utsendingen, og som nå er lagt inn.

Agenda:
1.    Konstituering
2.    Årsberetning
3.    Regnskap 2010
4.    Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
5.    Valg av styreleder, styre og komitéer
6.     Valg av revisor
7.    Budsjett 2011
8.     Innkomne forslag:
a. Fra Mona Berg; Vedrørende garasjer og fasade-endring.
b. Fra Mona Berg; Varmepumper
c. Fra Styret; Forslag til trefelling på feltet
d. Fra Heidi Holck; Forslag om innkjøp av tørkestativ

Last ned pdf her.