Status trefelling

På Generalforsamlingen i april ble det fattet flertall for at vi år kan felle mellom 5-10 trær på fellesarealene. Styret leverte da en innstilling på hvilke trær som var ønsket tatt.

Vi har i juni hatt besøk av trepleiere fra to ulike trefellerfirmaer som uavhengig av hverandre har kommet med gode råd, innspill og vurderinger av trærnes tilstand og hvilke vi bør prioritere felt. Begge firmaene har også gitt oss skriftlige tilbud på å utføre jobben.

Styret har på bakgrunn av trepleierens vurderinger blitt enige om 6 trær vi nå vil felle. Disse 6 trærne har begge trepleierne vurdert som at har tegn på råte og er i generell dårlig tilstand.
1. Bjørk; tegn på råte. Toppkrone som deler seg og kan bli/være ustabil. Veldig høy til å være bjørk.
2. Gran; angrepet av råte. Døde kvister og i dårlig tilstand.
3. Gran; angrepet av råte. Døde kvister og i dårlig tilstand.
13. Selje; dårlig tilstand, sammenvokst og med mye døde kvister. Veldig høy til å være selje.
18. Tegn på råte, sprekker og død bark. Treet er hult.
16. Gran; utposinger kan tyde på at noe ikke er helt bra her.

Alle 6 trær er såpass høye og står slik til at vi ønsker trefellingen utført av profesjonelle, og vi ønsker å bruke en av de som var her på befaring som har gitt en god pris og som har forsikringer i orden. Vi regner med at vi kan sette i gang med dette tidlig i høst, og at rydding, fliskutting og vedkutting kan organiseres som dugnad.

Det vil sikkert være noen som ønsket at andre trær skulle vært felt, men vi prioriterer disse i år, så får vi diskutere videre planer på neste Generalforsamling.