Varmepumper

På Generalforsamlingen i april diskutere vi retningslinjer for montering av varmepumper. Vi i Kringsjå Grendelag bor tett, og det er viktig at vi tar hensyn til våre naboer. Varmepumper kan genere en del støy, så det er viktig å tenke seg godt om og i tilfelle velge en modell som ikke blir til sjenanse for de som bor nærmest. Generalforsamlingen var ganske samstemte om at varmepumper i midtleilighetene bør unngås, uten at det er nedfelt noe forbud om dette i våre vedtekter. Endeleilighetene som ønsker varmepumper bes om å følge forskrifter for støy og plassering, les mer om dette på Enovas nettsider.