Kråkket-turnering søndag 21. august utsettes…

Dato og tidspunktet som var satt for Kråkket-turneringen sammenfaller med Norges nasjonale sørgedag etter terrortragedien 22. juli. Vi velger derfor å utsette arrangementet og kommer med oppdatert dato så fort som mulig.