Trefelling i Skogveien

Granly har nå, etter våre ønsker, startet med å ta ned endel trær ved Skogveien/Myrveien, og dette arbeidet vil skje utover denne uka (uke 37). Det er derfor ekstra viktig at det ikke parkeres langst veien her nå!

Vi ber om at Kringsjå Grendelags beboere uansett ikke bruker Granlys parkeringsplasser, men bruker våre egne langs Myrveien bak garasjene og ikke minst parkerer i selve garasjene.