Follo Rens endringer, hva betyr det for oss?

For et par dager siden mottok vi alle en infobrosjyre fra Follo Ren med oversikt over de nye renovasjonsløsningene som blir igangsatt fra 8. oktober.

For Kringsjå Grendelag er følgende avtale inngått (vedtak i Generalforsamlingene 2012):

  • 1×240 liters beholder for restavfall/matavfall/plastemballasje til hver boenhet
  • Fellesløsning for papp/papir/kartong, 9×660 liters beholdere som vil bli fordelt på tre strategiske steder på boligfeltet; ved garasjene, bommen og ved utgangen mot Dagbo.
  • Vi kommer også til å sette opp en eller to ekstra beholdere for restavfall, på lekeplassen og ved garasjene. Disse er ment for enkelt å kaste avfall på vei fra tur/bilen etc. og for at alle enkelt kan rydde opp søppel i naturen rundt oss, de er ikke ment for vanlig husholdningsavfall.

Det blir tømming hver 14. dag for både restavfall og papir.

Follo Ren kan ikke fastsette nærmere dato for når de kommer til oss, men de starter med utrulling i Ski fra 8. oktober.
Vi planlegger at høstdugnaden skal brukes til å forberede plasser til papribeholderene, og vi har planlagt at dugnaden skal være helgen 13. og 14 oktober. Vi kan derfor risikere at vi får beholderne før vi har en konkret løsning, men vi burde ha det klart før de skal tømmes igjen;).

Når det gjelder gangtillegget:
Gangtillegget vil gjelder for de som har mer enn 7 meter fra beholder til der bilen kan stoppe.
Det kan være noe uoversiktlig hvordan dette skal måles hos oss, dette kommer jo an på hvor langt inn de egentlig er villig til å kjøre bilen. På telefon har Follo Ren oppgitt at vi kan vente med å melde fra om evt. gangtillegg til systemet er igang.

Hvordan plassere restavfallsbeholderne?
Follo Ren stiller krav om at de nye beholderne lett kan rulles bort til deres bil. Siden vi har beholderene inni bodene må vi finne en løsning på dette. På Generalforsamlingen vedtok vi at hver enkelt beboer må finne en løsning på dette selv, ved f.eks å lage en liten «rampe» eller lignende ned fra bodkanten. Det beste er selvsalgt om vi klarer å lage en felles løsning slik at det ser mest mulig likt ut. Men vi har alle litt ulike høyder og slikt, så det å lage dette på samlebånd er litt vanskelig. Vi har drøftet mulighetene for å rett og slett fjerne gulvet i bodene, sage vekk bunnbjelken slik at beholderene står rett på bakken inni bodene, og dermed enkelt kan trilles ut. Vi tenkte å teste dette ut et sted først… Andre gode forslag mottas med takk – snarest!!!