Endring av grunnpakken til Canal Digital

Mange har kanskje fått med seg debatten om Canal Digitals endringer av kanalvalg. Først nå skjer det endringer for oss som har felles avtale, og mail skal være sendt ut til alle som har registrert seg hos dem. For de som ikke har mottatt; her følger info om valgene av nye tilleggskanaler – som bør endres innen 9. oktober (-for da fjernes en del av de som er der i dag.)

For å gjøre endringer må du registere deg på deres nettside hvis du ikke allerede har gjort dette. Dette sto i mailen fra Canal Digital:

Sett sammen din nye Grunnpakke innen 9. oktober
Canal Digital lanserer valgfrihet i Grunnpakken! Nå velger også du som bor i borettslag eller sameie 15 av kanalene selv – uten at det koster deg noe ekstra. Vi har allerede satt sammen en fast del som alle får – med 28 av de store norske og internasjonale tv-kanalene. I tillegg kan du nå fritt velge 15 kanaler basert på de interessene du måtte ha.
Dagens Grunnpakke utgår 9. oktober. Har du ikke valgt dine kanaler innen denne datoen, får du kun de kanalene som inngår i den faste delen som du ser over. Tv-kanaler som du har hatt via tilleggsabonnement på enten Familiepakken, Mine Favoritter eller Sport Select vil nå inngå som valgfrie tv-kanaler i Grunnpakken og må velges på nytt.

Hva skjer hvis jeg ikke velger? Du vil da oppleve å miste noen av de kanalene du har i dagens tv-tilbud. Du kan allikevel når som helst gå inn og velge dine 15 valgfrie kanaler også etter denne datoen. Du betaler samme pris som for dagens Grunnpakke, og vil ikke lenger betale noe ekstra for event. tilleggsabonnement på tv-kanaler i Familiepakken, Mine Favoritter eller Sport Select.
Les mer på Canal Digital sine sider.

Pssst! Har du tilleggsavtale med Canal Digital for raskere bredbånd?
Sjekk oppdatert prisliste mot det du betaler i dag. For de som inngikk avtale om de raskeste linjene har prisen gått ned, men du må selv endre/skifte/oppdatere avtalene – her kan det være både penger å spare og hastighet å få!