Papp og papir

Styret har gjentatte ganger klaget til Follo Ren for manglende tømming av de ulike punktene for papiravfall. Det har vel ikke skjedd ennå at alle tre stedene der vi har papircontainere har blitt tømt samtidig – dermed er det veldig vanskelig å beregne akkurat hvilket behov vi har.

Follo Ren beklager at forholdene er slik, og lover å skjerpe seg.
Styret skal også bestille en container til og håper også dette vil hjelpe.

Vi har avtalene om tømming hver 14. dag. Denne avtalen går altså over det som står i felles info som sendes ut fra Follo Ren (der det står tømming hver måned). Vi i Styret prøver å holde et øye med når de tre punktene tømmes, men det er også lov for andre å gi beskjed til Follo Ren dersom dere ser at ett av punktene står igjen etter at andre er tømt.

Det er gratis å skifte/endre volum på restavfallsbeholdere innen 1. februar, men vi kan få utsettelse på dette grunnet Follo Rens manglende system til nå.


Det ser ikke pent ut med overfylte papir/- og sølpekasser!!! Vi ber om at alle tar et ansvar for at dette ikke skal skje. Dersom kassene er fulle når du kommer, må du se om det er plass på en av de andre stedene. Det vil også en lang stund fremover være kildesortering både bak blokkene og ved Prix, her er det store papircontainere som også kan brukes.

Legger også inn her samme oppslag vi har satt på kassene: