Velkommen til Generalforsamling onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

Vi håper så mange som mulig møter opp på Dagbo i morgen, onsdag, for Kringsjå Grendelags 29. ordinære generalforsamling.
Dersom du ikke har anledning til å komme kan du la en nabo få med din fullmakt, den står bakerst i årsberetningen som ble lagt i postkassene forrige uke.

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
3. Regnskap 2012
4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
5. Valg av styreleder, styre og komitéer
6. Valg av revisor
7. Budsjett 2013

8. Innkomne forslag:
a) Fra Jan Werner Strøm 41d – Strøing av gangveier
b) Fra Veidahl 49c og Fjærvoll 49d – Felling av tre trær
c) Fra Styret – Oppdatering av avtale med Canal Digital
d) Fra Styret – Oppdatering og justering av vedtekter
e) Fra Styret – Fellesforsikringer på bygninger og garasjer
f) Fra Styret – Brannanlegg, felles i hvert rekkehus

Velkommen!

 

Last ned årsberetningen her.