Referat Generalforsamlingen, 20.mars 3013

Krinsjå Grendelags 29. generalforsamling ble avhold på Dagbo onsdag 20. mars.
Det var 19 stemmeberettige til stede + 3 fullmakter.

Alle de innkomne forslagene ble vedtatt.
• Trefelling; 3 bestemte trær midt på feltet skal ned.
• Forlengelse av kontrakten med Canal Digital, hvilket betyr at alle får oppgraderte dekodere ca. juni.
• Oppdatering av vedtektene (legges ut snart på siden her, se ellers innkalling + referatet nedenfor)
• Felles forsikringer av husene; utvendig + garasjer
• Innkjøp av brannanlegg til alle leiligheter, seriekobles i hvert rekkehus.

De siste to vedtakene innebærer noen praktiske og økonomiske endringer for alle:

Felles forsikringer vil igangsettes fra 1. juni.
Det vil si at dersom du skal si opp din forsikring bør det gjøres innen 1. mai, da det er vanlig med 1 måneds oppsigelse. Husk at det bare er den utvendige forsikringer som skal sies opp, innbo må man sørge for selv!

Betalingen for forsikringen i juni vil legges på fellesutgiftene i 3. kvartal som kommer 1. juli.
Dermed vil utgifter for 3. kvartal bli litt høyere enn 4.kvartal.

De nye fellesutgiftene vil bli ca. 2750,- pr. måned. Litt mer for leiligheter i rekkene 33, 39, 45 + leilighet 55F, litt mindre for alle de andre rekkene.

Innkjøp av brannanlegg.
Med seriekoblet brannanlegg økes tryggheten for alle dersom det skulle oppstå brann hos en av naboene. Dette ble enstemming vedtatt. Dette er en engangsutgift på ca k 2300,- som vi kommer til å sende ut faktura på i begynnelsen av mai, med betalingsfrist ca 15. mai. Brannanlegget vil så bli montert i hver bolig så fort som mulig etter dette.

 

Les hele referatet her.