Velkommen til Generalforsamling, torsdag 27.mars

Kringsjå Grendelags 30. ordinære generalforsamling vil bli avholdt på Dagbo torsdag 27. mars 2014.

I henhold til grendelagets vedtekter skal forslag til Generalforsamlingen være Styret i hende senest 13. mars. 2014.
Skriftlig forslag kan sendes Styret, ved Anette Lund, 45b.

Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke før generalforsamlingen.
Samme info vil også legges ut her.