Generalforsamling torsdag 27. mars 2014

Velkommen til Kringsjå Grendelags 30. ordinære generalforsamling.


Dagsorden:

1. Konstituering

2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret

3. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene

4. Regnskap 2013

5. Budsjett 2014

6. Valg av styreleder, styre og komitéer

7. Valg av revisor

8. Fastsettelse av kontigent (fellesutgifter) 2014.

9. Innkomne forslag: Fra Merete Skari, 47a – Ekstra felles-forsikringer

10. Status garasjeprosjekt, styret informerer

 

Se hele årsberetningen her.