Referat Generalforsamlingen 27. mars 2014

Krinsjå Grendelags 30. generalforsamling ble avhold på Dagbo torsdag 27. mars.
Det var 21 stemmeberettige til stede + 1 fullmakt.

Les hele referatet her.