Garasjer, oppgradering

Til alle beboere og eiere i Kringsjå Grendelag

Garasjene har vært et til stadighet tilbakevendende tema de siste årene. Disse må enten rives og erstattes med nye, eller vedlikeholdes.

Uavhengig av hvilken løsning  som blir valgt, vil dette medføre en betydelig kostnad for eierne i Grendelaget.

Ved å beholde garasjene, kan vi også bli pålagt å restaurere bomberommet – noe som vil bidra til å øke totalsummen vesentlig.

En tentativ gjennomgang av kostnadene viser at restaurering av garasjer og bomberom vil kunne bli like dyrt som å bygge nye garasjer.

For styret gir svaret seg selv: Vi bør bygge nye garasjer og fjerne bomberommet.

Dette vil medføre en kostnad på ca. 120 000 kroner pr eierseksjon.

Styret har drøftet ulike finansieringsmuligheter for garasjene, og det rimeligste/enkleste er at hver eierseksjon står for finansieringen av sin garasje.

Et vedtak om nye garasjer må fattes på ekstraordinær generalforsamling, men vi vil allerede nå berede grunnen for hva som vil være styrets innstilling til dette.

Vi er klar over at det vil være ulike finansielle utgangspunkt hos eierne i Grendelaget, og at det å stille med 120 000 kroner til nye garasjer vil kunne by på utfordringer for noen. Styret vil derfor etterstrebe å finne løsninger som gjør at alle kan være med på å bygge nye garasjer.

I første omgang ber vi om at de av dere som vet atbygging av nye garasjer kan by på økonomiske utfordringer tar kontakt med styremedlem Øivind Kopperud i Skogveien 39A (oivind.kopperud@hlsenteret.no eller tlf. 96221312) eller styreleder Lise Voldsdal  Skogveien 55F (lisevoldsdal@gmail.com eller 41513200).

Flott hvis vi kan få tilbakemeldinger innen 1/6 slik at vi kan ta med disse i den videre planleggingen på neste styremøte.

Vi vil samtidig minne om at styret og styremedlemmer selvsagt har taushetsplikt i forhold til den informasjonen vi får i slike sammenhenger.

Vi vil med dette skrivet varsle alle i veldig god tid da disse midlene ikke skal betales inn før i forbindelse med selve byggeprosessen og der er vi jo et stykke unna

 

hilsen styret i Kringsjå Grendelag