Endret forsikringsselskap

Styret har forhandlet frem en ny forsikringsavtale, denne gang med forsikringsselskapet If. Tilbudet tilsvarer det vi har hatt med Nemi, kostnadsmessig, men skal være noe bedre hva gjelder skadedyr (biller,maur, rotter etc). If sier også at de er bedre  i forhold til erstatningssummene når det gjelder avskrivninger på bygninger, konstruksjonsfeil etc.

Polisenummer: SP816749.1.4
Ved skader ringer man 02400. (Velg «skader», deretter «næringskunder».)