Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 10. feb. kl 19

Da vi pr i dag har en styreform som ikke er gyldig vil vi nå gå over til å bli et samvirkeforetak (SA), og vi vil i forbindelse med det måtte opprette ny styreform og vedta nye vedtekter på en ekstraordinær generalforsamling.

Vi har forenklet de tidligere vedtektene samt justert de til å passe inn i den nye styreformen, se nytt forslag i pdf nedenfor.

Vi vil også foreta en formell avstemming om bygging av nye garasjer/ riving av de gamle.
Mer informasjon om garasjene se pdf nedenfor.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å komme eller gi sin fullmakt.

Med vennlig hilsen styret

 

 Innkalling med fullmakts-lapp.

 

Forslag til nye vedtekter.

 

Infobrev om nye garasjer.