Nå skal det rives!

Vi har fått godkjent byggesøknaden og alt er klart til å starte.

Tirsdag eller onsdag starter trolig rivingen av garasjene!
Det vil si at alle garasjene MÅ være tømt i dag, mandag  26. oktober.

Følg med på våre facebook-sider eller her på nettsiden for utviklingen av garasjeprosjektet.