Parkering under garasjebygging

Fra mandag 18/1 starter graverne grunnarbeidet på den siste garasjen. Derfor må bilene som har stått her til nå flyttes. Vi kan fortsatt stå langs veien med unntak av snuplassen og der det er satt opp sperrer. Fint hvis vi kan prøve å stå på skrå slik at vi kan få plass til flere.

Det er viktig at dette blir respektert da feilparkerte biler vil kunne forhindre trafikk ut og inn til anleggsområdet.

Alternative parkeringsmuligheter vil for eksempel kunne være Myrveien eller Skogveien.

Dette vil gjelde til det kommer ny beskjed.