Velkommen til årsmøte, onsdag 6. april kl 20

Velkommen til Kringsjå Grendelags Årsmøte, onsdag 6. april kl 20, i peisestua på Dagbo.

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
3. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
4. Regnskap 2014
5. Budsjett 2015
6. Valg av styreleder, styre og komitéer
7. Valg av regnskapsfører
8. Fastsettelse av fellesutgifter 2016
9. Status garasjeprosjekt, styret informerer. Oversikt over tildeling av garasjer.
10. Vedta styrehonorar, skal inn i vedtektene
11. Vedta månedlig betaling av fellesutgifter, skal inn i vedtektene
12. Vedta godtgjørelse for ekstra innsats fra styret i forbindelse med garasjebygging og ny styreform
13. Stemme over disponering av restbeløpet på garasjelånet
14. Stemme over nedgravd søppelløsning
15. Innkomne forslag


Adobe-PDF-Document-iconSe hele Årsrapporten her.