Canal Digital, oppgradert avtale

Til info: vi har fått oppgradert grunnpakka vår hos Canal Digital til samme prisen. For de fleste av dere (alle som har tilleggspakker) innebærer det at dere får billigere tillegg, for dere andre får dere større hastighet til samme pris. Dere har muligens fått ett brev fra CD dere ikke har skjønt så mye av, men det er da riktig at vi har bestilt dette i fellesskap. Enjoy!