Velkommen til årsmøte 27. mars 2017

Velkommen til Kringsjå Grendelags 33. ordinære generalforsamling.
Merk at møtet denne gangen er i USBLs lokaler i Idrettsveien 9, i Ski.

Husk fullmakt hvis du ikke kan komme!

Årsberetning 2016

Årsregnskap 2016