Velkommen til Årsmøte, onsdag 18.april kl. 19.30

Kringsjå Grendelags 34. ordinære generalforsamling vil bli avholdt hos USBL, Idrettsveien 9, 1400 Ski.

Saksliste:
1. Åpning og konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
c. Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
d. Registrering av fremmøtte
2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
3. Godkjenning av årsoppgjøret 2017 Godkjenning av årsmelding fra styret Godkjenning av årsregnskapet
4. Budsjett 2018
5. Valg av styreleder, styre og komitéer.
6. Valg av regnskapsfører.
7. Vedta styrehonorar.
8. Fastsettelse av fellesutgifter 2018.
9. Nye postkasser? Vedtak.
10. Innkomne forslag

Forslag til saker sendes på epost til kringsjagrendelag@gmail.com senest fredag 13.april

Forslag til valgkomitéen sendes til Inger-Marie Gonsolt, tlf: 920 40 607, e-post: imagons@hotmail.com senest fredag 13.april
Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke før årsmøtet.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Styret, Kringsjå Grendelag SA