Fantastisk dugnadsinnsats!

Til dugnadskomitéens store glede var det stort oppmøte på vårens dugnad i grendelaget mandag 7. mai!
Siden så mange møtte opp denne dagen, fikk vi gjort masse, så dugnad på tirsdag også ble nærmest unødvendig.

Det trengs en landsby til for å oppdra et barn sies det, vi sier; det trengs en landsby (les:grendelag) til for å bevare et grendelag!
Tusen takk for innsatsen alle og enhver, det er så viktig for at vi alle skal ha et trivelig sted å bo!