Årsmøte tirsdag 2. april kl 19.30

NB! Velkommen til USBLs lokaler, i Idrettsveien 9!

Agenda:

 1. Åpning og konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Valg av et medlem til underskriving av protokoll
 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av styreleder, styre og komiteer
 6. Valg av regnskapsfører/revisor
 7. Vedta styrehonorar
 8. Fastsettelse av fellesutgifter 2019
 9. Mulighet for EL-billading i alle garasjer
 10. Innkomne forslag

Les innkallingen her