Lading av elbil i garasjene

Vi har et felles ladesystem i grendelaget, det gjør at alle som ønsker å lade i garasjen må ta kontakt å bestille fra El-kontakten på Langhus.


EL-kontakten på Langhus tlf 64875900./ https://www.el-kon.no/kontakt-oss/

Oppgi at dere skal ha Zaptec lader i Kringsjå Grendelag.

Etter at laderen er installert så må dere registere dere på Charge365 og kontakte Geir Trobe i 47D

Han kan da koble Charge365 kontoen de har opprettet opp mot laderen fra Zaptec.


Mvh Styret

2024