Varsel om årsmøte 2020

Kringsjå Grendelag til holde ordinært årsmøte:
Mandag 30. mars kl 19.30, i lokalene til USBL, Ski.

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. mars. 2020.


For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

• Gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtetformuleres.
• Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.


Forslag sendes til styret Kringsjå Grendelag
e-post: kringsjagrendelag@gmail.com
Eventuelt legges i Grendelagets postkasse ved den midterste garasjerekken.