Årsmøtet utsettes

I lys av de siste dagers fokus på Corona (covid-19) som ikke er under kontroll velger et samlet styre i samråd med USBL å utsette årsmøtet i Kringsjå Grendelag. 

Rådene til FHI (Folkehelseinstituttet ) er at det skal søkes om tillatelse for å gjennomføre møter hvor flere enn 100 personer deltar . Det vil det selvsagt ikke være hos oss , men med tanke på at vi skal ha møtet på en relativ stor arbeidsplass – med et årsmøte rett før oss – samt at vi sitter veldig tett ved godt oppmøte tar vi ingen sjanser .

Styret vil komme tilbake til ny dato når situasjonen er mer avklart.

Styret