Møtereferater/Årsberetninger

Årsmøte 2024

Av Audun Würgler / 02/05 2024

Årsmøte behandlet blant annet nye vedtekter, maling på dugnad og økonomi. Les referatet her

Les mer

Årsmøte 2023

Av Audun Würgler / 21/11 2023

 Kort status av de viktigste sakene, Regnskap 2022 Budsjett 2023 Valg av styreleder, styre og valg av regnskapsfører/revisor, Vedta styrehonorar De økonomiske forutsetningene for grendelaget

Les mer

Årsmøtet utsettes

Av admin / 12/03 2020

I lys av de siste dagers fokus på Corona (covid-19) som ikke er under kontroll velger et samlet styre i samråd med USBL å utsette årsmøtet i Kringsjå Grendelag.  Rådene til FHI (Folkehelseinstituttet ) er at det skal søkes om tillatelse for å gjennomføre møter hvor flere enn 100 personer deltar . Det vil det…

Les mer

Varsel om årsmøte 2020

Av admin / 03/03 2020

Kringsjå Grendelag til holde ordinært årsmøte:Mandag 30. mars kl 19.30, i lokalene til USBL, Ski. Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.” Forslag som seksjonseier…

Les mer

Protokoll, årsmøte 2019

Av admin / 03/04 2019

Les møtereferatet her.

Les mer

Årsmøte tirsdag 2. april kl 19.30

Av admin / 02/04 2019

NB! Velkommen til USBLs lokaler, i Idrettsveien 9! Agenda: Åpning og konstitueringValg av møtelederValg av referentValg av et medlem til underskriving av protokoll Årsberetning med kort status av de viktigste sakene Regnskap 2018 Budsjett 2019 Valg av styreleder, styre og komiteer Valg av regnskapsfører/revisor Vedta styrehonorar Fastsettelse av fellesutgifter 2019 Mulighet for EL-billading i alle…

Les mer