Bading på Dagbo

26/02 2010

Grendelaget leier svømmebassenget på Dagbo hver fredag kl.19-20. Tilbudet er åpent for familier som bor i grendelaget, men det tillates at man av og til kan få ha med seg en gjest. Barn under 12 år må være i følge med foresatt. Badevakt og livreddertjeneste går på rundgang for de som bruker tilbudet, nye lister…

Generalforsamling 25.mars 2010

26/02 2010

Kringsjå Grendelags 26. ordinære generalforsamling vil bli avholdt på Dagbo torsdag 25. mars 2010. I henhold til grendelagets vedtekster skal forslag til Generalforsamlingen være Styret i hende senest 7. mars. 2010. Skriftlig forslag kan sendes Styret, ved Anette Lund, 45b. Innkalling med årsberetning, regnskap og saksliste vil bli delt ut til beboere senest 1 uke…

Kringsjå Grendelag på nett!

26/02 2010

Velkommen til Kringsjå Grendelags nye nettsider. Vi ønsker at dette skal være en side der beboere i grendelaget skal finne info om Grendelagets aktiviteter, samt styremøtereferater, årsrapporter og annen dokumentasjon. Innspill til innhold mottas med takk, og bilder fra ulike arrangementer vil vi også gjerne ha – som krydder på sidene her. Eller bilder fra…