budsjett

Årsmøte 2024

Av Audun Würgler / 02/05 2024

Årsmøte behandlet blant annet nye vedtekter, maling på dugnad og økonomi. Les referatet her

Les mer