Velkommen til Generalforsamling 29. mars, kl 18.30

Torsdag 29. mars 2012, kl 18.30 på Dagbo.

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Årsberetning
 • Regnskap 2011
 • Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
 • Valg av styreleder, styre og komitéer
 • Valg av revisor
 • Budsjett 2012
 • Info om Follo Ren, tilpasninger til ny renovasjonsløsning kretsløp Follo
 • Tilbakemeldinger Canal Digital
 • Innkomne forslag:
 • Fra Morten Dahl Hermansen, 41c; Tiltak branntilsyn
 • Fra Styret; Prosjekt fornying garasjer
 • Fra Styret; Kontrakt Granly ferdigstilles
 • Fra Styret; Trefelling fellesområder
 • Fra Styret; Trefelling området mot Dagbo; kommuneskoger

Last ned pdf med hele innkallingen og årsberetning her.